Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Katalog usług ePUAP
Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Polanowie
/wl6adi161y/skrytka

Referat Finansowo - Budżetowy:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja DR-1 na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku leśnego

Ewidencja Ludnośći i USC:
Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
Potwierdzanie zameldowania
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Ewidencja działalności gospodarczej:
Udzielenie informacji o przedsiębiorcy
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wznowienie działalności gospodarczej
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
Zawieszenie działalności gospodarczej
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
Przedłużenie umowy dzierżawy
Rozwiązanie umowy dzierżawy
Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej
Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym (do notariusza)

Referat Organizacyjny i Samorządu:
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski