Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości - w formie podania lub druku wniosku (opracowanie własne UM). Druk do pobrania.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa , 7.30-15.30 w czwartek - 7.30-16.00 i piątek -7.30-15.00

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna
Podinspektor d/s ochrony środowiska. pok. Nr 14 budynek B, I p

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM Polanów w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) - część III, kolumna 4, pkt 44, ppkt. 6 załącznika do ustawy.

Uwagi
1. Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko, adres albo nazwę właściciela nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomością;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód pnia mierzony do wysokości 130 cm;
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
- wymagany załącznik: szkic odręczny lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości lub projketowanych.
2. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
3. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UM Polanów.

Podstawa prawna
Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz 880 z późniejszymi zmianami) - zwolnienie z opłaty skarbowej.

Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski