Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Zaświadczenia

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), art. 306a, 306b i 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2005. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374, zm.).
 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem zapłaty


OPŁATY:
Opata skarbowa:
1. Za wydanie zaświadczenia o:
- ujawnionych bądź nieujawnionych zaległościach podatkowych - 21 zł,
- pozostałe zaświadczenia - 17 zł.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat pok. nr 5  
 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7dni.
 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie zaświadczenia, na które służy zażalenie, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansów, tel. 094-3480786, 094-3188941.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zażalenie składa się w Sekretariacie). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski