Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Rejestr zmian

zdarzeń: 3897, strona 1 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»

Data Temat Operacja Dodał
19.05.2015 (11:21)Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Rzeczyca Wielka i Kościernica, działających na terenie gminy Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
04.05.2015 (15:04)Zagospodarowanie przestrzenneedycja Szypulski Krzysztof
04.05.2015 (15:04)Wybory 2015edycja Szypulski Krzysztof
23.04.2015 (15:40)Zawieszenie postępowania znak GNR IV6131.67.2015, w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 306 szt. drzew z wnioskowanych 312 szt. rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo – Jacinkiedycja Szypulski Krzysztof
23.04.2015 (15:40)Zawieszenie postępowania znak GNR IV6131.67.2015, w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 306 szt. drzew z wnioskowanych 312 szt. rosnących w pasie drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo – Jacinkidodanie Szypulski Krzysztof
23.04.2015 (15:37)Zawieszenie postępowania znak GNR IV6131.31.2015, w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 17 szt. drzew z wnioskowanych 37, rosnących na drodze powiatowej nr 3550Z Domachowo – Jacinkedycja Szypulski Krzysztof
23.04.2015 (15:37)Zawieszenie postępowania znak GNR IV6131.31.2015, w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 17 szt. drzew z wnioskowanych 37, rosnących na drodze powiatowej nr 3550Z Domachowo – Jacinkdodanie Szypulski Krzysztof
22.04.2015 (12:39)Gmina Polanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
22.04.2015 (12:12)Gmina Polanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
21.04.2015 (15:22)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę, ulicy i dróg gminnych oraz budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń-Rosocha-Polanów”dodanie Szypulski Krzysztof
21.04.2015 (12:11)Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rokuedycja Szypulski Krzysztof
21.04.2015 (12:11)Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rokudodanie Szypulski Krzysztof
21.04.2015 (11:52)Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
21.04.2015 (11:50)Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
20.04.2015 (13:30)Sygnały alarmoweedycja Szypulski Krzysztof
20.04.2015 (13:18)Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborcówedycja Szypulski Krzysztof
20.04.2015 (13:17)Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborcówdodanie Szypulski Krzysztof
15.04.2015 (14:43)Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinkiedycja Szypulski Krzysztof
15.04.2015 (14:42)Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinkidodanie Szypulski Krzysztof
15.04.2015 (14:34)Obwieszczeenie Burmistrza Polanowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
15.04.2015 (14:33)Obwieszczeenie Burmistrza Polanowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
15.04.2015 (13:19)Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnegoedycja Szypulski Krzysztof
15.04.2015 (13:19)Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnegododanie Szypulski Krzysztof
15.04.2015 (13:17)Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.edycja Szypulski Krzysztof
15.04.2015 (13:16)Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.dodanie Szypulski Krzysztof
10.04.2015 (12:57)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: Przebudowa części budynku Przedszkola w Polanowie przy ul. Dworcowej 12 w części dotyczącej adaptacji części piwnic i parteru na pomieszczenia kuchenne, zaplecze ze stołówką dla dodanie Szypulski Krzysztof
10.04.2015 (12:34)Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
10.04.2015 (12:33)Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
09.04.2015 (16:00)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę , 3-ech świetlic wiejskich w miejscowościach Krąg, Świerczyna, Domachowo oraz remizy strażackiej w Żydowie na terenie Gminy Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
07.04.2015 (14:45)Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinkiedycja Szypulski Krzysztof
07.04.2015 (14:44)Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinkidodanie Szypulski Krzysztof
03.04.2015 (15:16)Zapytanie dotyczące zaprojektowania i wykonania dla Gminy Polanów maskotki GRYFdodanie Szypulski Krzysztof
03.04.2015 (09:40)Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euroedycja Szypulski Krzysztof
01.04.2015 (21:39)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowę sieci wodociągowej Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami, na działkach nr 446/3, 446/5, 213, 469/3, 47edycja Szypulski Krzysztof
01.04.2015 (21:38)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowę sieci wodociągowej Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami, na działkach nr 446/3, 446/5, 213, 469/3, 47dodanie Szypulski Krzysztof
01.04.2015 (13:26)Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
01.04.2015 (13:25)Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
31.03.2015 (10:57)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówedycja Szypulski Krzysztof
30.03.2015 (22:57)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na realizację w ramach Projektu Partnerstwa Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu w części dotyczącej Gminy Polanów dofinansowanych z funduszy dodanie Szypulski Krzysztof
27.03.2015 (15:01)Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
27.03.2015 (15:00)Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
26.03.2015 (14:45)Wykaz z dnia 25.03.2015edycja Szypulski Krzysztof
25.03.2015 (14:46)Wykaz z dnia 25.02.2015edycja Szypulski Krzysztof
25.03.2015 (14:44)Wykaz z dnia 25.02.2015dodanie Szypulski Krzysztof
24.03.2015 (10:42)Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnychedycja Szypulski Krzysztof
24.03.2015 (10:41)Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnychdodanie Szypulski Krzysztof
19.03.2015 (15:34)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z) Sianów - Nadbór, IV etapdodanie Szypulski Krzysztof
17.03.2015 (12:45)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę części budynku Przedszkola w Polanowie przy ul. Dworcowej 12 w części dotyczącej adaptacji części piwnic i parteru na pomieszczenia kuchenne, zaplecze ze stołówką dla przedszkolakówedycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:09)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieedycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:08)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniedodanie Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:07)Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/15edycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:06)Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/15dodanie Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:06)Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeedycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:06)Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędniczedodanie Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:05)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/15edycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:04)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/15dodanie Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:04)Urząd Miejski w Polanowie ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnejedycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (12:03)Urząd Miejski w Polanowie ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnejdodanie Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (11:59)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/15edycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (11:58)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/15dodanie Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (11:57)Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeedycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (11:57)Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędniczedodanie Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (11:56)Urząd Miejski w Polanowie ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnejedycja Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (11:55)Urząd Miejski w Polanowie ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora ds. planowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnejdodanie Szypulski Krzysztof
16.03.2015 (11:53)Nabór na wolne stanowiskaedycja Szypulski Krzysztof
12.03.2015 (08:47)Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych w roku 2015edycja Szypulski Krzysztof
12.03.2015 (08:36)Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych w roku 2015edycja Szypulski Krzysztof
12.03.2015 (08:33)Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych w roku 2015dodanie Szypulski Krzysztof
06.03.2015 (09:08)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie obiektów retencyjnych w ramach renaturyzacji obszarów wodno-błotnych poprzez budowę obieedycja Szypulski Krzysztof
06.03.2015 (09:07)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie obiektów retencyjnych w ramach renaturyzacji obszarów wodno-błotnych poprzez budowę obiedodanie Szypulski Krzysztof
05.03.2015 (16:33)Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaedycja Szypulski Krzysztof
05.03.2015 (16:32)Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniadodanie Szypulski Krzysztof
05.03.2015 (16:31)Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowoduedycja Szypulski Krzysztof
05.03.2015 (16:31)Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowodudodanie Szypulski Krzysztof
05.03.2015 (16:29)Zawiadomieniaedycja Szypulski Krzysztof
05.03.2015 (16:29)Zawiadomieniadodanie Szypulski Krzysztof
05.03.2015 (16:19)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „Wykonanie publikacji oraz gadżetów promujących Gminę Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
05.03.2015 (08:59)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę części budynku Przedszkola w Polanowie przy ul. Dworcowej 12 w części dotyczącej adaptacji części piwnic i parteru na pomieszczenia kuchenne, zaplecze ze stołówką dla przedszkolakówdodanie Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (15:20)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze słedycja Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (15:20)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze słdodanie Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (15:16)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „budowie zbiornika retencyjnego wraz z odbudową grobli i wykonaniem progu lub brodu w celu zwiększenia możliwości retencyjnych oredycja Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (15:15)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „budowie zbiornika retencyjnego wraz z odbudową grobli i wykonaniem progu lub brodu w celu zwiększenia możliwości retencyjnych ordodanie Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:36)Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowegoedycja Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:36)Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowegododanie Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:35)Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoedycja Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:35)Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegododanie Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:34)Zgłoszenie pobytu czasowegoedycja Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:34)Zgłoszenie pobytu czasowegododanie Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:34)Zgłoszenie pobytu stałegoedycja Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:33)Zgłoszenie pobytu stałegododanie Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:32)Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegoedycja Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:32)Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegododanie Szypulski Krzysztof
03.03.2015 (08:29)Wniosek o wydanie dowodu osobistegoedycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (17:10)Zakup strojów i wyposażenia dla nowotworzonej sekcji orliki Miejskiego Klubu Sportowego „Gryf' w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (17:09)Zakup strojów i wyposażenia dla nowotworzonej sekcji orliki Miejskiego Klubu Sportowego „Gryf' w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (17:06)Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Nacławiuedycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (17:05)Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Nacławiudodanie Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (17:02)Przekazywanie nieodpłatne żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców Gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (17:01)Przekazywanie nieodpłatne żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (16:58)Prowadzenie działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Prowadzenie Klubu Abstynentaedycja Szypulski Krzysztof

zdarzeń: 3897, strona 1 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski