Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Rejestr zmian

zdarzeń: 3897, strona 10 z 39
««  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  »»

Data Temat Operacja Dodał
04.12.2013 (13:41)Zimowe utrzymanie dróg 2013-2014dodanie Szypulski Krzysztof
03.12.2013 (08:34)Obwieszczenie Burmistrza Białego Boru dotyczące budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia WN 110 kV z towarzyszącymi dwoma kablami światłowodowymi na terenie Gminy Biały Bór oraz Gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
03.12.2013 (08:32)Obwieszczenie Burmistrza Białego Boru dotyczące inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia WN 110 kV z towarzyszącymi dwoma kablami światłowodowymi na terenie Gminy Biały Bór edycja Szypulski Krzysztof
03.12.2013 (08:23)Obwieszczenie Burmistrza Białego Boru dotyczące inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia WN 110 kV z towarzyszącymi dwoma kablami światłowodowymi na terenie Gminy Biały Bór dodanie Szypulski Krzysztof
02.12.2013 (08:59)Rewitalizacja Centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie z dociepleniem, kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia i wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Wolności 14 - Gmina Polanów, wojewódodanie Szypulski Krzysztof
29.11.2013 (11:23)Rewitalizacja Centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie z dociepleniem, kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia i wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Wolności 14 - Gmina Polanów, wojewódodanie Szypulski Krzysztof
29.11.2013 (11:19)Rewitalizacja Centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie z dociepleniem, kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia i wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Wolności 14 - Gmina Polanów, wojewóedycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (15:30)Rewitalizację Centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie z dociepleniem, kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia i wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Wolności 14 - Gmina Polanów, wojewódodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (15:20)Wykaz z dnia 26.11.2013edycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (15:18)Wykaz z dnia 26.11.2013edycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (15:17)Wykaz z dnia 26-11-2013dodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (15:16)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 89/4 o pow. 0,0796 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 26807/9.dodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (15:14)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 89/5 o pow. 0,0947 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 26807/9.dodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:33)Rb-NDSedycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:32)Rb-NDSdodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:32)Rb-Zedycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:32)Rb-Zdodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:31)Rb-Nedycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:31)Rb-Ndodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:30)Rb-28Sedycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:30)Rb-28Sdodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:29)Rb-27Sedycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:29)Rb-27Sdodanie Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:28)Informacja z wykonania budżetu III kwartał 2013 rokuedycja Szypulski Krzysztof
26.11.2013 (11:28)Informacja z wykonania budżetu III kwartał 2013 rokudodanie Szypulski Krzysztof
21.11.2013 (15:45)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na Rewitalizację Centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie z dociepleniem, kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia i wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewdodanie Szypulski Krzysztof
20.11.2013 (14:46)Przebudowa i remoncie drogi powiatowej nr 3546Z Sianów - Nadbór, na działkach nr 162 obręb Krytno, 39 i 388 obręb Bukowo,30 obręb Nacławedycja Szypulski Krzysztof
20.11.2013 (14:45)Przebudowa i remoncie drogi powiatowej nr 3546Z Sianów - Nadbór, na działkach nr 162 obręb Krytno, 39 i 388 obręb Bukowo,30 obręb Nacławdodanie Szypulski Krzysztof
20.11.2013 (14:40)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiudodanie Szypulski Krzysztof
15.11.2013 (21:38)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 115/37 o pow. 0,0394 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31495/6.dodanie Szypulski Krzysztof
06.11.2013 (11:55)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z terenu gminy Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
05.11.2013 (22:30)Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiu"dodanie Szypulski Krzysztof
31.10.2013 (22:31)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiudodanie Szypulski Krzysztof
28.10.2013 (08:38)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 89/16 o pow. 0,0912 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 26807/9.dodanie Szypulski Krzysztof
27.10.2013 (12:45)Zarządzenie Nr 76/13 Burmistrza Polanowa w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy Polanów na Iata 2014 - 2020dodanie Szypulski Krzysztof
25.10.2013 (14:09)Wykaz z dnia 25.10.2013edycja Szypulski Krzysztof
25.10.2013 (14:07)Wykaz z dnia 25.10.2013dodanie Szypulski Krzysztof
17.10.2013 (15:11)Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka – gmina Polanówedycja Szypulski Krzysztof
17.10.2013 (15:10)Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka – gmina Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
17.10.2013 (15:08)Budowa drogi wewnętrznej nr 13 P w Nadleśnictwie Polanów wraz z wykonaniem skrzyżowań, zjazdów, mijanek, składnicedycja Szypulski Krzysztof
17.10.2013 (15:07)Budowa drogi wewnętrznej nr 13 P w Nadleśnictwie Polanów wraz z wykonaniem skrzyżowań, zjazdów, mijanek, składnic ", zlokalizowanej na terenie działek nr: 325, 552, 531/2, 532/2, 533, 553, 554, 555, 556, 77, 557/1, 558, 559, 569/1, 573, 574, 578, 579dodanie Szypulski Krzysztof
17.10.2013 (11:02)Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża piaskowo-żwirowego „Kościernica”, położonego na działce 16/1 w miejscowości Kościernica, gmina Polanówedycja Szypulski Krzysztof
17.10.2013 (10:57)Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża piaskowo-żwirowego „Kościernica”, położonego na działce 16/1 w miejscowości Kościernica, gmina Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
16.10.2013 (15:19)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu części postępowania dla postępowania: dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiudodanie Szypulski Krzysztof
11.10.2013 (14:58)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni ścieków w Żydowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego, oraz przebudowa przepompowni ścieków wraz z bezawaryjdodanie Szypulski Krzysztof
09.10.2013 (11:46)Uchwała nr XXXI/253/2013edycja Szypulski Krzysztof
09.10.2013 (09:48)Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 i 2, oraz modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: Odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanów.dodanie Szypulski Krzysztof
02.10.2013 (12:26)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiudodanie Szypulski Krzysztof
01.10.2013 (14:31)Burmistrz Polanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 4/21 o pow. 0,9978 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 7 miasta Polanowa. W/w nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 89934.dodanie Szypulski Krzysztof
01.10.2013 (14:25)Burmistrz Polanowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu użytkowego nr 3 (pustostan) o pow. użytkowej 102,28 m2, posadowionego w budynku nr 15 w miejscowości Kościernica wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 0,38 m2 i ułamdodanie Szypulski Krzysztof
25.09.2013 (15:21)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiu"dodanie Szypulski Krzysztof
25.09.2013 (15:12)Wykaz z dnia 25.09.2013edycja Szypulski Krzysztof
25.09.2013 (15:07)Wykaz z dnia 25.09.2013dodanie Szypulski Krzysztof
20.09.2013 (14:24)Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:49)Uchwała nr XXX/253/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:48)Uchwała nr XXXI/252/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:44)Uchwała nr XXX/251/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:43)Uchwała nr XXX/250/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:42)Uchwała nr XXX/249/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:42)Uchwała nr XXX/248/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:41)Uchwała nr XXX/247/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:25)Uchwała nr XXX/246/2013edycja Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:24)Uchwała nr XXIX/243/2013edycja Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:21)Uchwała nr XXX/246/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:20)Uchwała nr XXX/245/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (12:19)Uchwała nr XXX/244/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:23)Uchwała nr XXIX/243/2013edycja Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:23)Uchwała nr XXIX/243/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:21)Uchwała nr XXIX/242/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:20)Uchwała nr XXIX/241/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:20)Uchwała nr XXIX/240/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:19)Uchwała nr XXIX/239/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:18)Uchwała nr XXIX/238/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:18)Uchwała nr XXIX/237/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:15)Uchwała nr XXVII/236/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:11)Uchwała nr XXVI/235/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:09)Uchwała nr XXVI/234/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:08)Uchwała nr XXVI/233/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:07)Uchwała nr XXVI/232/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:03)Uchwała nr XXVI/231/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (11:01)Uchwała nr XXVI/230/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (10:56)Uchwała nr XXVI/229/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (10:55)Uchwała nr XXVI/228/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (10:53)Uchwała nr XXVI/227/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (10:52)Uchwała nr XXVI/226/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (10:49)Uchwała nr XXVI/225/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (10:30)Uchwała nr XXVI/224/2013dodanie Szypulski Krzysztof
18.09.2013 (10:17)Uchwała nr XXVI/223/2013dodanie Szypulski Krzysztof
17.09.2013 (13:34)Wyjaśnienie do załącznika nr 1 do SIWZ- formularza ofertowego dotyczącego: przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
16.09.2013 (15:13)Zawiadomienie nr 1 dotyczące przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowę przepompowni ścieków wraz z bezawaryjnym zasileniem energetycznym w Polanowie, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wdodanie Szypulski Krzysztof
16.09.2013 (15:06)Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 dotyczącego: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiu"dodanie Szypulski Krzysztof
13.09.2013 (13:26)Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2013 rokuedycja Szypulski Krzysztof
13.09.2013 (13:21)Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2013 rokudodanie Szypulski Krzysztof
13.09.2013 (08:37)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiu, Gmina Polanów województwo zachodniopomorskieedycja Szypulski Krzysztof
12.09.2013 (12:19)Informacja o modyfikacji SIWZ dla zamówienia publicznego: zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie przy ul. Magazynowej 12, gmina Polanów, województwo zachodniopomorskiedodanie Szypulski Krzysztof
12.09.2013 (08:55)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiu, Gmina Polanów województwo zachodniopomorskieedycja Szypulski Krzysztof
12.09.2013 (08:28)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę części ulicy Klonowej w Polanowie polegającej na wykonaniu nawierzchni betonowejdodanie Szypulski Krzysztof
12.09.2013 (08:23)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacławiu, Gmina Polanów województwo zachodniopomorskiedodanie Szypulski Krzysztof
11.09.2013 (22:54)Rb-NDSedycja Szypulski Krzysztof
11.09.2013 (22:52)Rb-NDSdodanie Szypulski Krzysztof

zdarzeń: 3897, strona 10 z 39
««  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  »»
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski