Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Rejestr zmian

zdarzeń: 3897, strona 2 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»

Data Temat Operacja Dodał
02.03.2015 (16:54)Prowadzenie działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Prowadzenie Klubu Abstynentadodanie Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:30)MKS naszą przyszłością jestedycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:30)MKS naszą przyszłością jestdodanie Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:27)Organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu - strzelectwo sportoweedycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:26)Organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu - strzelectwo sportowedodanie Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:25)Gramy w szachy 2015edycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:24)Gramy w szachy 2015dodanie Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:23)Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywnościedycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:23)Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywnościdodanie Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:20)Wykaz podmiotów, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych w roku 2015edycja Szypulski Krzysztof
02.03.2015 (15:19)Wykaz podmiotów, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych w roku 2015dodanie Szypulski Krzysztof
25.02.2015 (17:46)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „Wykonanie publikacji oraz gadżetów promujących Gminę Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
23.02.2015 (17:20)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z) Sianów - Nadbór, IV etapedycja Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (14:05)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie obiektów retencyjnych w ramach renaturyedycja Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (14:05)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie obiektów retencyjnych w ramach renaturydodanie Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (14:02)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie napowietrznej linii SN 15kV, stacji traedycja Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (14:01)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie napowietrznej linii SN 15kV, stacji tradodanie Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (13:57)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „na budowie zbiornika retencyjnego wraz z odbudoedycja Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (13:57)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „na budowie zbiornika retencyjnego wraz z odbudododanie Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (12:13)Instrukcja głosowania korespondencyjnegoedycja Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (12:12)Instrukcja głosowania korespondencyjnegododanie Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (12:10)Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosekedycja Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (12:09)Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosekdodanie Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (11:25)Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.edycja Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (11:24)Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.dodanie Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (11:02)Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015edycja Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (10:59)Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015dodanie Szypulski Krzysztof
20.02.2015 (10:54)Wybory 2015edycja Szypulski Krzysztof
17.02.2015 (09:32)Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
17.02.2015 (09:32)Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
17.02.2015 (09:30)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o postanowieniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo w obrębie geodezyjnym Żydowo na terenie Gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
17.02.2015 (09:30)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o postanowieniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo w obrębie geodezyjnym Żydowo na terenie Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
16.02.2015 (15:20)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Budowę wieży obserwacyjnej (dostrzegalni), na potrzeby ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych i innych wraedycja Szypulski Krzysztof
16.02.2015 (15:19)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Budowę wieży obserwacyjnej (dostrzegalni), na potrzeby ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych i innych wradodanie Szypulski Krzysztof
16.02.2015 (10:56)Uchwała nr XVIl.79.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
16.02.2015 (10:56)Uchwała nr XVIl.79.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
12.02.2015 (15:49)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z) Sianów - Nadbór, IV etapedycja Szypulski Krzysztof
11.02.2015 (18:02)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z) Sianów - Nadbór, IV etapedycja Szypulski Krzysztof
11.02.2015 (18:01)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z) Sianów - Nadbór, IV etapdodanie Szypulski Krzysztof
11.02.2015 (14:34)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie publikacji oraz gadżetów promujących Gminę Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
06.02.2015 (14:44)Decyzja wraz z Obwieszczeniem o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym Żydowo w granicach gminy edycja Szypulski Krzysztof
06.02.2015 (07:57)Gmina Polanów ogłasza I przetarg pisemny ofertowy nieograniczony, na sprzedaż drewna opałowego.dodanie Szypulski Krzysztof
05.02.2015 (15:36)Sprostwanie do Obwieszczenia Burmistrza Polanowaedycja Szypulski Krzysztof
05.02.2015 (15:35)Sprostwanie do Obwieszczenia Burmistrza Polanowadodanie Szypulski Krzysztof
05.02.2015 (15:33)Załącznik do decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym Żydowo w granicach gminy Pedycja Szypulski Krzysztof
05.02.2015 (15:33)Załącznik do decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym Żydowo w granicach gminy Pdodanie Szypulski Krzysztof
05.02.2015 (15:31)Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym Żydowo w granicach gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
05.02.2015 (15:31)Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym Żydowo w granicach gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
03.02.2015 (14:33)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej Dzikowo - Wietrzno wraz z przyłączami w Gminie Polanów”edycja Szypulski Krzysztof
03.02.2015 (14:32)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej Dzikowo - Wietrzno wraz z przyłączami w Gminie Polanów”dodanie Szypulski Krzysztof
03.02.2015 (14:25)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów o potrzebie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jaedycja Szypulski Krzysztof
03.02.2015 (14:24)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów o potrzebie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jadodanie Szypulski Krzysztof
03.02.2015 (13:24)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polaedycja Szypulski Krzysztof
03.02.2015 (13:24)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Poladodanie Szypulski Krzysztof
30.01.2015 (14:02)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Rzeczyca Wielka i Kościernica, działających na terenie gminy Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
26.01.2015 (11:17)OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoedycja Szypulski Krzysztof
23.01.2015 (14:30)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: „Budowa placu rekreacyjno-postojowego i siłowni fitness na powietrzu w miejscowości Wielin, w gminie Polanów w ramach projektu: Polanowska wieś zmienia swoje oblicze"dodanie Szypulski Krzysztof
22.01.2015 (15:35)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 2edycja Szypulski Krzysztof
22.01.2015 (15:34)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 2dodanie Szypulski Krzysztof
22.01.2015 (15:32)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie obiektów infrastruktury technicznej służących do dystrybucji energii elektrycznej na dziaedycja Szypulski Krzysztof
22.01.2015 (15:32)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie obiektów infrastruktury technicznej służących do dystrybucji energii elektrycznej na dziadodanie Szypulski Krzysztof
22.01.2015 (12:41)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoedycja Szypulski Krzysztof
22.01.2015 (12:40)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegododanie Szypulski Krzysztof
22.01.2015 (12:40)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanówedycja Szypulski Krzysztof
22.01.2015 (12:39)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:57)Załącznik nr 6 do Regulaminuedycja Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:56)Załącznik nr 6 do Regulaminudodanie Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:56)Załącznik nr 3 do Regulaminuedycja Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:55)Załącznik nr 3 do Regulaminudodanie Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:55)Załącznik nr 2 do Regulaminuedycja Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:55)Załącznik nr 2 do Regulaminudodanie Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:54)Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Polanówedycja Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:54)Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:50)Zarządzenie nr 8/15 Burmistrza Polanowa z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2015edycja Szypulski Krzysztof
21.01.2015 (14:49)Zarządzenie nr 8/15 Burmistrza Polanowa z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2015dodanie Szypulski Krzysztof
16.01.2015 (14:25)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki gruntowej oznaczonej Nr 242/6 o pow. 0,0018 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Polanowa. Działka posiada urządzoną ksidodanie Szypulski Krzysztof
16.01.2015 (14:22)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki gruntowej oznaczonej Nr 242/5 o pow. 0,0018 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Polanowa. Działka posiada urządzoną ksidodanie Szypulski Krzysztof
15.01.2015 (15:09)Uchwała nr Il.4.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów na lata 2015-2024edycja Szypulski Krzysztof
15.01.2015 (15:07)Uchwała nr Il.4.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opmn o prawidłowoś ci planowanej kwoty długu Gminy Polanów na lata 2015-2024edycja Szypulski Krzysztof
15.01.2015 (15:06)Uchwała nr Il.4.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opmn o prawidłowoś ci planowanej kwoty długu Gminy Polanów na lata 2015-2024dodanie Szypulski Krzysztof
14.01.2015 (13:43)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo”edycja Szypulski Krzysztof
14.01.2015 (13:41)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo”dodanie Szypulski Krzysztof
13.01.2015 (13:42)Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Polanów na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021edycja Szypulski Krzysztof
13.01.2015 (13:41)Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Polanów na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021dodanie Szypulski Krzysztof
13.01.2015 (13:41)Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o konsultacjach społecznych projektu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”edycja Szypulski Krzysztof
13.01.2015 (13:38)Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o konsultacjach społecznych projektu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”dodanie Szypulski Krzysztof
12.01.2015 (14:52)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie budowy linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego niskiego napięcia na potrzeby przyłączenia gospodarstwa rolnego w Krytnie, na działkach ewid. nedycja Szypulski Krzysztof
12.01.2015 (14:50)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie budowy linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego niskiego napięcia na potrzeby przyłączenia gospodarstwa rolnego w Krytnie, na działkach ewid. ndodanie Szypulski Krzysztof
09.01.2015 (21:36)Mapa do prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 KV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowoedycja Szypulski Krzysztof
09.01.2015 (21:35)Mapa do prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 KV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowododanie Szypulski Krzysztof
09.01.2015 (21:34)Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 KV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowoedycja Szypulski Krzysztof
09.01.2015 (21:33)Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 KV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowododanie Szypulski Krzysztof
09.01.2015 (21:28)Mapy do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ – ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓWedycja Szypulski Krzysztof
09.01.2015 (21:25)Mapy do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ – ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓWdodanie Szypulski Krzysztof
09.01.2015 (21:09)Projekt uchwał Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ – ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓWedycja Szypulski Krzysztof
09.01.2015 (21:08)Projekt uchwał Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ – ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓWdodanie Szypulski Krzysztof
02.01.2015 (13:01)Uchwały podatkoweedycja Szypulski Krzysztof
02.01.2015 (09:21)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2015edycja Szypulski Krzysztof
02.01.2015 (09:20)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2015edycja Szypulski Krzysztof
31.12.2014 (10:37)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Rzeczyca Wielka i Kościernica, działających na terenie gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof

zdarzeń: 3897, strona 2 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski