Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Rejestr zmian

zdarzeń: 3897, strona 3 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»

Data Temat Operacja Dodał
31.12.2014 (09:49)OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoedycja Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (15:06)Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (15:04)Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (14:33)Uchwała nr CV.449.Z.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (14:33)Uchwała nr CV.449.Z.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024dodanie Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (14:31)Uchwała nr CV.448.Z.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 grndnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2015 rokedycja Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (14:30)Uchwała nr CV.448.Z.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 grndnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2015 rokdodanie Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (09:54)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2015 (I półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (09:42)edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (09:40)dodanie Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (08:45)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (I półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (08:45)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (II półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2014 (08:44)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2015 (I półrocze)dodanie Szypulski Krzysztof
29.12.2014 (14:53)Wniosekedycja Szypulski Krzysztof
29.12.2014 (14:34)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania i wysłaniu wniosków o wydanie opinii do organów współdziałających PPIS i RDOŚ w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej Dzedycja Szypulski Krzysztof
29.12.2014 (14:33)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania i wysłaniu wniosków o wydanie opinii do organów współdziałających PPIS i RDOŚ w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej Dzdodanie Szypulski Krzysztof
23.12.2014 (23:15)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placu rekreacyjno-postojowego i siłowni fitness na powietrzu w miejscowości Wielin, w gminie Polanów w ramach projektu Polanowska wieś zmienia swoje obliczedodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (12:55)Skład Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018edycja Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:42)Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018edycja Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:35)Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:16)Skład Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018edycja Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:12)Skład Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:04)Uchwała nr II/8/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:03)Uchwała nr II/7/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:03)Uchwała nr II/6/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:02)Uchwała nr II/5/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:02)Uchwała nr II/4/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:01)Uchwała nr II/3/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (11:00)Uchwała nr I/2/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (10:52)Uchwała nr I/1/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (09:51)Uchwała nr XLIV/337/2014dodanie Szypulski Krzysztof
18.12.2014 (09:50)Uchwała nr XLIV/336/2014dodanie Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (21:59)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychedycja Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (21:57)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychedycja Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (21:54)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychdodanie Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (21:52)Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychedycja Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (21:51)Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychdodanie Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (21:48)Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychedycja Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (21:47)Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychdodanie Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (15:18)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż gablot informacji turystycznej, placów rekreacyjno postojowych oraz montaż siłowni fitness w miejscowościach na terenie gminy Polanów w ramach projektu: „Polanowska wieś zmienia swoje obliczdodanie Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (12:49)Wybory samorządoweedycja Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (12:29)Wniosek o wydanie dowodu osobistegoedycja Szypulski Krzysztof
17.12.2014 (12:29)Wniosek o wydanie dowodu osobistegododanie Szypulski Krzysztof
09.12.2014 (20:20)Zimowe utrzymanie dróg 2014-2015edycja Szypulski Krzysztof
09.12.2014 (20:19)Zimowe utrzymanie dróg 2014-2015dodanie Szypulski Krzysztof
09.12.2014 (13:48)OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2014 (13:48)OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegododanie Szypulski Krzysztof
09.12.2014 (13:41)Uchwała nr XLIII/327/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tras linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV na terenie Gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2014 (13:41)Uchwała nr XLIII/327/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tras linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV na terenie Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
09.12.2014 (13:31)Uchwała nr XLIII/326/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanówedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2014 (13:30)Uchwała nr XLIII/326/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
08.12.2014 (15:25)Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z ziemną linią kablową zasilania energetycznego na działkach nr 4/2 i 4/5, w obr. ewid Komorowo, gmina Polanówedycja Szypulski Krzysztof
08.12.2014 (15:24)Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z ziemną linią kablową zasilania energetycznego na działkach nr 4/2 i 4/5, w obr. ewid Komorowo, gmina Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
08.12.2014 (14:35)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Garbnie, Karsinie, Krytnie, Warblewie w ramach operacji pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
08.12.2014 (10:07)Wykaz z dnia 08.12.2014edycja Szypulski Krzysztof
08.12.2014 (10:06)Wykaz z dnia 08.12.2014dodanie Szypulski Krzysztof
05.12.2014 (14:53)Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z ziemną i napowietrzną linią kablową zasilania elektroenergetycznego obejmującą tereny działek nr 4/1 i 38 w obrębie ewidencyjnym Kościernica, gmina Polanówedycja Szypulski Krzysztof
05.12.2014 (14:53)Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z ziemną i napowietrzną linią kablową zasilania elektroenergetycznego obejmującą tereny działek nr 4/1 i 38 w obrębie ewidencyjnym Kościernica, gmina Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
05.12.2014 (14:51)Budowa z istniejącego słupa linii napowietrznej 15 kV zlokalizowanego na dz. 111/2 linii kablowej 15 kV do projektowanej słupowej stacji transformatorowej typu STSKU 20/250, na dz. 103, budowa linii kablowej 0,4 kV oraz szafki pomiarowej w celu przyłedycja Szypulski Krzysztof
05.12.2014 (14:51)Budowa z istniejącego słupa linii napowietrznej 15 kV zlokalizowanego na dz. 111/2 linii kablowej 15 kV do projektowanej słupowej stacji transformatorowej typu STSKU 20/250, na dz. 103, budowa linii kablowej 0,4 kV oraz szafki pomiarowej w celu przyłdodanie Szypulski Krzysztof
05.12.2014 (14:49)Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV nr 627/010 na odcinku od słupa 15 kV nr 7 do słupa 15 kV nr 2 obejmującej część dz. nr 74/1, 72, 57, 56/2, 56/1, w obrębie ewidencyjnym Gołogóra, gmina Polanówedycja Szypulski Krzysztof
05.12.2014 (14:48)Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV nr 627/010 na odcinku od słupa 15 kV nr 7 do słupa 15 kV nr 2 obejmującej część dz. nr 74/1, 72, 57, 56/2, 56/1, w obrębie ewidencyjnym Gołogóra, gmina Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (15:37)Załącznik nr 2 do raportuedycja Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (15:16)Załącznik nr 2 do raportuedycja Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (14:25)Załącznik nr 2 do raportuedycja Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (14:24)Załącznik nr 2 do raportudodanie Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (14:23)Załącznik nr 1 do raportuedycja Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (14:23)Załącznik nr 1 do raportudodanie Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (14:19)RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI 400/110 kV ŻYDOWO KIERZKOWOedycja Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (14:19)RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO BUDOWA STACJI 400/110 kV ŻYDOWO KIERZKOWOdodanie Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (14:18)Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o przesłaniu raportu oddziaływania na środowisko do organów współdziałających w celu uzgodnienia inwestycji polegającego na: „Budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo”.edycja Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (14:18)Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o przesłaniu raportu oddziaływania na środowisko do organów współdziałających w celu uzgodnienia inwestycji polegającego na: „Budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo”.dodanie Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (12:48)Obwieszczenia Burmistrzaedycja Szypulski Krzysztof
04.12.2014 (12:46)Obwieszczenia Burmistrzadodanie Szypulski Krzysztof
25.11.2014 (10:49)Budowa obiektów retencyjnych w ramach renaturyzacji obszarów wodno-błotnych poprzez budowę obiektów ograniczających odpływ wody, w celu zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych - lokalizowanych edycja Szypulski Krzysztof
25.11.2014 (09:59)„Budowa obiektów retencyjnych w ramach renaturyzacji obszarów wodno-błotnych poprzez budowę obiektów ograniczających odpływ wody, w celu zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych - lokalizowanychedycja Szypulski Krzysztof
25.11.2014 (09:58)„Budowa obiektów retencyjnych w ramach renaturyzacji obszarów wodno-błotnych poprzez budowę obiektów ograniczających odpływ wody, w celu zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych - lokalizowanychdodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:18)Uchwała nr XLIII/335/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:17)Uchwała nr XLIII/334/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:14)Uchwała nr XLIII/333/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:12)Uchwała nr XLIII/332/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:11)Uchwała nr XLIII/331/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:10)Uchwała nr XLIII/330/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:09)Uchwała nr XLIII/329/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:08)Uchwała nr XLIII/328/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:07)Uchwała nr XLIII/327/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:06)Uchwała nr XLIII/326/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:05)Uchwała nr XLII/325/2014edycja Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (14:05)Uchwała nr XLII/324/2014edycja Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:42)Oświadczenie majątkowe Giłka Romandodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:39)Oświadczenie majątkowe Żuromski Lech Jandodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:39)Oświadczenie majątkowe Wrzesińska Irena Krystynadodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:38)Oświadczenie majątkowe Wilk Józef Jerzydodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:37)Oświadczenie majątkowe Sekuła Zbigniew Bogusławdodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:33)Oświadczenie majątkowe Ryłyk Andrzejdodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:28)Oświadczenie majątkowe Pokorska Mariadodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:27)Oświadczenie majątkowe Opoń Roman Józefdodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:27)Oświadczenie majątkowe Malepszy Paweł Piotrdodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:26)Oświadczenie majątkowe Liberra Bogdandodanie Szypulski Krzysztof
24.11.2014 (13:25)Oświadczenie majątkowe Kozicki Stefandodanie Szypulski Krzysztof

zdarzeń: 3897, strona 3 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski