Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Rejestr zmian

zdarzeń: 3897, strona 5 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»

Data Temat Operacja Dodał
10.10.2014 (13:52)Uchwała nr XLI/322/2014dodanie Szypulski Krzysztof
10.10.2014 (13:51)Uchwała nr XLI/321/2014dodanie Szypulski Krzysztof
10.10.2014 (13:47)Uchwała nr XLI/320/2014dodanie Szypulski Krzysztof
10.10.2014 (13:46)Uchwała nr XLI/319/2014dodanie Szypulski Krzysztof
10.10.2014 (13:44)Uchwała nr XLI/318/2014dodanie Szypulski Krzysztof
10.10.2014 (13:40)Uchwała nr XLI/317/2014dodanie Szypulski Krzysztof
10.10.2014 (13:39)Uchwała nr XLI/316/2014dodanie Szypulski Krzysztof
10.10.2014 (13:31)Oświadczenie majątkowe Sekuła Zbigniew Bogusławedycja Szypulski Krzysztof
10.10.2014 (13:30)Sekula.pdfusunięcie Szypulski Krzysztof
09.10.2014 (23:55)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów”dodanie Szypulski Krzysztof
09.10.2014 (23:40)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów”edycja Szypulski Krzysztof
08.10.2014 (15:18)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
08.10.2014 (08:47)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów”edycja Szypulski Krzysztof
08.10.2014 (08:46)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów”edycja Szypulski Krzysztof
02.10.2014 (11:49)Wykaz z dnia 23.09.2014edycja Szypulski Krzysztof
01.10.2014 (09:25)Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"edycja Szypulski Krzysztof
01.10.2014 (09:25)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki gruntowej oznaczonej Nr 242/6 o pow. 0,0018 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Polanowa. Działka posiada urządzoną ksiedycja Szypulski Krzysztof
01.10.2014 (09:25)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki gruntowej oznaczonej Nr 242/6 o pow. 0,0018 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Polanowa. Działka posiada urządzoną ksiedycja Szypulski Krzysztof
01.10.2014 (09:21)Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"edycja Szypulski Krzysztof
30.09.2014 (15:21)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki gruntowej oznaczonej Nr 242/6 o pow. 0,0018 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Polanowa. Działka posiada urządzoną ksidodanie Szypulski Krzysztof
30.09.2014 (15:08)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki gruntowej oznaczonej Nr 242/5 o pow. 0,0018 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Polanowa. Działka posiada urządzoną ksidodanie Szypulski Krzysztof
30.09.2014 (09:56)Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznymedycja Szypulski Krzysztof
30.09.2014 (09:56)Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznymdodanie Szypulski Krzysztof
30.09.2014 (09:56)Imprezy masoweedycja Szypulski Krzysztof
30.09.2014 (09:55)Imprezy masowedodanie Szypulski Krzysztof
29.09.2014 (11:43)Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczejedycja Szypulski Krzysztof
29.09.2014 (07:44)Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczejedycja Szypulski Krzysztof
29.09.2014 (07:43)Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczejdodanie Szypulski Krzysztof
29.09.2014 (07:39)Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
29.09.2014 (07:38)Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
26.09.2014 (12:16)Głosowanie przez pełnomocnikaedycja Szypulski Krzysztof
26.09.2014 (12:11)Głosowanie przez pełnomocnikadodanie Szypulski Krzysztof
26.09.2014 (12:10)Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 rokuedycja Szypulski Krzysztof
26.09.2014 (12:10)Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 rokudodanie Szypulski Krzysztof
26.09.2014 (12:09)Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miastedycja Szypulski Krzysztof
26.09.2014 (12:08)Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miastdodanie Szypulski Krzysztof
26.09.2014 (11:26)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 17A o pow. użytkowej 44,75 m2 (pustostan) oznaczonej nr działki 1/16 o pow. 0, 0089 ha dla której prowadzona jest KW KO1K/0005dodanie Szypulski Krzysztof
26.09.2014 (10:02)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 89/9 o pow. 0,0810 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 26807/9.dodanie Szypulski Krzysztof
25.09.2014 (15:22)Burmistrz Polanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 65,04 m2 posadowionego w budynku Nr 13A przy ulicy Partyzanckiej w miejscowości Polanów wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łdodanie Szypulski Krzysztof
24.09.2014 (15:12)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
24.09.2014 (09:28)Katalog usług ePUAPedycja Szypulski Krzysztof
23.09.2014 (13:01)Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
23.09.2014 (11:06)Wykaz z dnia 23.09.2014edycja Szypulski Krzysztof
23.09.2014 (11:05)Wykaz z dnia 23.09.2014edycja Szypulski Krzysztof
23.09.2014 (11:03)Wykaz z dnia 23.09.2014dodanie Szypulski Krzysztof
23.09.2014 (11:01)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Usuwanie Odpadów Zawierających Azbest z Obiektów Budowlanych Położonych Na Terenie Gminy Polanów - ETAP IV"dodanie Szypulski Krzysztof
17.09.2014 (15:22)OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinieedycja Szypulski Krzysztof
17.09.2014 (15:22)OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszaliniedodanie Szypulski Krzysztof
17.09.2014 (15:21)OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborczeedycja Szypulski Krzysztof
17.09.2014 (15:20)OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborczedodanie Szypulski Krzysztof
17.09.2014 (15:14)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów”dodanie Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:23)Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.edycja Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:23)Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.dodanie Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:16)Oświadczenie kandydata obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskimedycja Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:15)Oświadczenie kandydata obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskimdodanie Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:14)Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnegoedycja Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:13)Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnegododanie Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:12)Oświadczenie lustracyjneedycja Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:12)Oświadczenie lustracyjnedodanie Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:12)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanieedycja Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:11)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowaniedodanie Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:10)Lista poparcia dla kandydata na radnegoedycja Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:10)Lista poparcia dla kandydata na radnegododanie Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:09)Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.edycja Szypulski Krzysztof
15.09.2014 (09:08)Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.dodanie Szypulski Krzysztof
11.09.2014 (08:41)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na Usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Polanów - etap IVedycja Szypulski Krzysztof
11.09.2014 (08:40)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na Usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Polanów - etap IV"dodanie Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (23:48)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (08:10)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.edycja Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (08:09)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.dodanie Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:50)Wykaz z dnia 09.09.2014edycja Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:49)Wykaz z dnia 09.09.2014dodanie Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:47)Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone nedycja Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:47)Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone ndodanie Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:46)Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.edycja Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:46)Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.dodanie Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:45)Ustawowe terminy czynności wyborczychedycja Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:45)Ustawowe terminy czynności wyborczychdodanie Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:43)Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacjeedycja Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:43)Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacjeedycja Szypulski Krzysztof
10.09.2014 (07:42)Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacjedodanie Szypulski Krzysztof
08.09.2014 (09:21)Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
04.09.2014 (21:51)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę opału na sezon grzewczy 2014/2015r. w ilości 200 T – węgiel groszek, 450 T – miał węglowy na place składowe kotłowni zakładu Usług Komunalnych w Polanowie”dodanie Szypulski Krzysztof
01.09.2014 (13:55)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę opału na sezon grzewczy 2014/2015r. w ilości 200 T – węgiel groszek, 450 T – miał węglowy na place składowe kotłowni zakładu Usług Komunalnych w Polanowie”dodanie Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (14:17)Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:42)Edytor dokumentów dotyczących zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczegoedycja Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:41)Edytor dokumentów dotyczących zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczegododanie Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:39)Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborachedycja Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:39)Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborachdodanie Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:38)Informacje o tworzeniu komitetów wyborczychedycja Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:38)Informacje o tworzeniu komitetów wyborczychedycja Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:37)Informacje o tworzeniu komitetów wyborczychdodanie Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:35)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastedycja Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:34)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastedycja Szypulski Krzysztof
29.08.2014 (10:33)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastdodanie Szypulski Krzysztof
28.08.2014 (16:00)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci przesyłowej wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudowa stacji uzdatniania wody"dodanie Szypulski Krzysztof
27.08.2014 (15:10)Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
26.08.2014 (14:44)Wykaz z dnia 26.08.2014edycja Szypulski Krzysztof
26.08.2014 (14:43)Wykaz z dnia 26.08.2014dodanie Szypulski Krzysztof
25.08.2014 (10:40)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof

zdarzeń: 3897, strona 5 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski