Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Rejestr zmian

zdarzeń: 3897, strona 6 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»

Data Temat Operacja Dodał
11.08.2014 (22:10)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę opału na sezon grzewczy 2014/2015r. w ilości 200 T – węgiel groszek, 450 T – miał węglowy na place składowe kotłowni zakładu Usług Komunalnych w Polanowie”dodanie Szypulski Krzysztof
07.08.2014 (23:31)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usługi dostarczenia Internetu oraz zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, wsparcie e-help-desk dla 240 gospodarstw domowych (BO) oraz 26 jednostek podległych Zamawiającemu dodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:38)Rb-NDSedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:38)Rb-NDSdodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:37)Rb-Zedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:37)Rb-Zdodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:37)Rb-Nedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:36)Rb-Ndodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:36)Rb-28Sedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:35)Rb-28Sdodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:35)Rb-27Sedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:35)Rb-27Sdodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:34)Informacja z wykonania budżetu II kwartał 2014 rokuedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:34)Informacja z wykonania budżetu II kwartał 2014 rokudodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:33)Rb-NDSedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:33)Rb-NDSdodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:33)Rb-Zedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:32)Rb-Zdodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:32)Rb-Nedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:31)Rb-Ndodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:31)Rb-28Sedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:30)Rb-28Sdodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:30)Rb-27Sedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:29)Rb-27sedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:28)Rb-27sdodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:28)Informacja z wykonania budżetu I kwartał 2014 rokuedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:28)Informacja z wykonania budżetu I kwartał 2013 rokudodanie Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:27)Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2013 rokedycja Szypulski Krzysztof
05.08.2014 (00:25)Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2013 rokdodanie Szypulski Krzysztof
04.08.2014 (23:57)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 65,04 m2 posadowionego w budynku Nr 13A przy ulicy Partyzanckiej w miejscowości Polanów wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łądodanie Szypulski Krzysztof
04.08.2014 (23:40)Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Dostawę opału na sezon grzewczy 2014/2015r. w ilości 450 T – miał węglowy, 200 T – węgiel groszek”dodanie Szypulski Krzysztof
31.07.2014 (13:18)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa sieci przesyłowej wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudowa stacji uzdatniania wody''edycja Szypulski Krzysztof
31.07.2014 (12:58)Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa sieci przesyłowej wodociągowej Karsina - Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsinka oraz przebudowa stacji uzdatniania wody''dodanie Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (12:21)Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2008 - 2032edycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (11:59)Uchwała nr XXXVIII/302/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (11:55)Uchwała nr XXXVIII/302/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (11:54)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (11:54)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (10:02)Uchwała nr XL/306/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychedycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (10:02)Uchwała nr XL/306/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznychdodanie Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (09:14)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanówedycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (09:12)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (09:10)Zagospodarowanie przestrzenneedycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (09:09)Miejscowy plan zagosp. przestrzennegoedycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (09:09)Miejscowy plan zagosp. przestrzennegoedycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (09:08)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoedycja Szypulski Krzysztof
25.07.2014 (09:08)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegododanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:57)Uchwała nr XL/315/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:56)Uchwała nr XL/314/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:54)Uchwała nr XL/313/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:53)Uchwała nr XL/312/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:49)Uchwała nr XL/311/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:48)Uchwała nr XL/310/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:47)Uchwała nr XL/309/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:46)Uchwała nr XL/308/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:45)Uchwała nr XL/307/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.07.2014 (15:44)Uchwała nr XL/306/2014dodanie Szypulski Krzysztof
22.07.2014 (12:26)Zakład Usług Komunalnych w Polanowie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę opału na sezon grzewczy 2014/2015r. w ilości 450 T miał węglowy, 200 T węgiel groszek”dodanie Szypulski Krzysztof
21.07.2014 (09:41)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne działki Nr 145/3 o pow. 0,2271 ha (R IVb-0,1409 ha, RV-0,0863 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg. Dzierżawa zawarta będzie na okres 5 lat.dodanie Szypulski Krzysztof
18.07.2014 (11:59)Wykaz z dnia 18.07.2014edycja Szypulski Krzysztof
18.07.2014 (11:58)Wykaz z dnia 18.07.2014dodanie Szypulski Krzysztof
16.07.2014 (09:30)Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego pn. „Świadczenie usługi dostarczenia Internetu oraz zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, wsparcie e-help-desk ddodanie Szypulski Krzysztof
16.07.2014 (09:23)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Polanów"dodanie Szypulski Krzysztof
16.07.2014 (09:20)Informacje publiczneedycja Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (11:21)Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnychedycja Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (11:21)Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnychdodanie Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (11:21)ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POLANOWedycja Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (11:21)ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POLANOWdodanie Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (11:20)REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE POLANÓWedycja Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (11:20)REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE POLANÓWdodanie Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (08:53)Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Gminie Polanówedycja Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (08:53)Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Gminie Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
11.07.2014 (08:50)Informacje publiczneedycja Szypulski Krzysztof
07.07.2014 (09:26)Nabór uczestników do projektu pn.: „Internet szansą Gminy Pol@nów”edycja Szypulski Krzysztof
03.07.2014 (23:08)Wykaz z dnia 03.07.2014edycja Szypulski Krzysztof
03.07.2014 (23:07)Wykaz z dnia 03.07.2014edycja Szypulski Krzysztof
03.07.2014 (23:07)Wykaz z dnia 03.07.2014dodanie Szypulski Krzysztof
30.06.2014 (10:15)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (II półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
30.06.2014 (10:14)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (II półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
30.06.2014 (10:09)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (II półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (14:59)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (II półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (14:55)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (II półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (14:55)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (II półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (14:54)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (II półrocze)dodanie Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (13:19)Gospodarowanie odpadami komunalnymiedycja Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (12:06)Uchwała nr XXXIX/305/2014dodanie Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (12:05)Uchwała nr XXXVIII/304/2014dodanie Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (12:04)Uchwała nr XXXVIII/303/2014dodanie Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (12:04)Uchwała nr XXXVIII/302/2014dodanie Szypulski Krzysztof
27.06.2014 (12:02)Uchwała nr XXXVIII/301/2014dodanie Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (14:38)Oświadczenie majątkowe Filipowicz Katarzynadodanie Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (13:52)Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Polanów na okręgi Wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręguedycja Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (13:51)Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Polanów na okręgi Wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgudodanie Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (13:50)Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorakiego z dnia 04 marca 2014 r.edycja Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (13:49)Uchwała nr XXXVll/326/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych na terenie Powiatu Koszalińskiegoedycja Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (13:48)Uchwała nr XXXVll/326/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych na terenie Powiatu Koszalińskiegododanie Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (13:04)Wybory samorządoweedycja Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (12:31)Zarządzenie Wojewody Zachpomorskiego z 04 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiegoedycja Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (12:27)Zarządzenie Wojewody Zachpomorskiego z 04 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiegoedycja Szypulski Krzysztof
24.06.2014 (12:25)Zarządzenie Wojewody Zachpomorskiego z 04 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiegododanie Szypulski Krzysztof

zdarzeń: 3897, strona 6 z 39
««  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  »»
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski