Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies.
Zamknij komunikat
BIP
Rejestr zmian

zdarzeń: 3897, strona 9 z 39
««  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  »»

Data Temat Operacja Dodał
21.02.2014 (09:40)Zmiana terminu rekrutacjiedycja Szypulski Krzysztof
21.02.2014 (09:40)Zmiana terminu rekrutacjiedycja Szypulski Krzysztof
21.02.2014 (09:40)Zmiana terminu rekrutacjidodanie Szypulski Krzysztof
21.02.2014 (09:39)Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 8.3 POIGedycja Szypulski Krzysztof
20.02.2014 (15:18)Wykaz z dnia 20.02.2014edycja Szypulski Krzysztof
20.02.2014 (15:14)Wykaz z dnia 20.02.2014dodanie Szypulski Krzysztof
19.02.2014 (15:08)Burmistrz Polanowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 115/37 o pow. 0,0394 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31495/6.edycja Szypulski Krzysztof
19.02.2014 (15:07)Burmistrz Polanowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 115/37 o pow. 0,0394 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31495/6.edycja Szypulski Krzysztof
19.02.2014 (15:05)Burmistrz Polanowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 115/37 o pow. 0,0394 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31495/6.dodanie Szypulski Krzysztof
19.02.2014 (08:54)Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 8.3 POIGedycja Szypulski Krzysztof
19.02.2014 (08:52)Ogłoszenie o rekrutacji do projektu 8.3 POIGdodanie Szypulski Krzysztof
18.02.2014 (10:45)Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych, na podstawie ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polanowa w dniu 07 stycznia 2014r.edycja Szypulski Krzysztof
18.02.2014 (10:45)Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych, na podstawie ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polanowa w dniu 07 stycznia 2014r.dodanie Szypulski Krzysztof
03.02.2014 (09:11)Uchwała nr V.59.Z.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Polanów na lata 2014 - 2024edycja Szypulski Krzysztof
03.02.2014 (09:10)Uchwała nr V.59.Z.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Polanów na lata 2014 - 2024dodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:26)Oferta Klubu Abstynenta Feniks w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:26)Oferta Klubu Abstynenta Feniks w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:25)Oferta Klubu Abstynenta Feniks w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:25)Oferta Klubu Abstynenta Feniks w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:23)Oferta Banku Żywności w Nowych Bielicachedycja Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:23)Oferta Banku Żywności w Nowych Bielicachdodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:21)Oferta UKS Żak w Polanowieedycja Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:21)Oferta UKS Żak w Polanowiedodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:19)Oferta Klubu Sportowego Start Iskra Mokreedycja Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:19)Oferta Klubu Sportowego Start Iskra Mokredodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:17)Oferta Klubu Sportowego Gryf Polanówedycja Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:17)Oferta Klubu Sportowego Gryf Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:11)Wykaz podmiotówedycja Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:10)Wykaz podmiotówdodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:08)Wykaz podmiotów, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polanowa w dniu 07.01.2014 r.edycja Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (14:08)Wykaz podmiotów, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polanowa w dniu 07.01.2014 r.dodanie Szypulski Krzysztof
31.01.2014 (13:55)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu przeznaczonego na ustawienie kontenerów na odzież używaną oznaczonego działkami nr 115/15 obr. 4 miasta Polanowa, 159/2 obr. 4 miasta Polanowa, 50/1 obr. 2 miasta dodanie Szypulski Krzysztof
22.01.2014 (17:36)Wykaz z dnia 22.01.2014edycja Szypulski Krzysztof
22.01.2014 (17:35)Wykaz z dnia 22.01.2014edycja Szypulski Krzysztof
22.01.2014 (17:33)Wykaz z dnia 22.01.2014dodanie Szypulski Krzysztof
14.01.2014 (12:41)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie budowy wodociągu przesyłowego z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka oraz przebudowa stacji uzdatniania wodyedycja Szypulski Krzysztof
14.01.2014 (12:39)Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie budowy wodociągu przesyłowego z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka oraz przebudowa stacji uzdatniania wodydodanie Szypulski Krzysztof
08.01.2014 (13:42)Zarządzenie z dnia 7 stycznia 2014 r. dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2014 r.edycja Szypulski Krzysztof
08.01.2014 (13:41)Zarządzenie z dnia 7 stycznia 2014 r. dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2014 r.dodanie Szypulski Krzysztof
08.01.2014 (13:36)Wykaz zleconych zadań w 2013 rokuedycja Szypulski Krzysztof
08.01.2014 (13:36)Oferta MKS START-ISKRA Mokreedycja Szypulski Krzysztof
08.01.2014 (13:36)Zarządzenie Burmistrza Polanowa w sprawie: przeprowadzenia konsnltacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rogramu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznedycja Szypulski Krzysztof
08.01.2014 (13:35)Zarządzenie Nr 76/13 Burmistrza Polanowa w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy Polanów na Iata 2014 - 2020edycja Szypulski Krzysztof
02.01.2014 (15:40)Burmistrz Polanowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 4/21 o pow. 0,9978 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 7 miasta Polanowa. W/w nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 89934.dodanie Szypulski Krzysztof
02.01.2014 (15:34)Burmistrz Polanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 115/37 o pow. 0,0394 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31495/6.edycja Szypulski Krzysztof
02.01.2014 (15:34)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 115/37 o pow. 0,0394 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31495/6.edycja Szypulski Krzysztof
02.01.2014 (15:33)Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 115/37 o pow. 0,0394 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31495/6.dodanie Szypulski Krzysztof
01.01.2014 (21:04)Gospodarowanie odpadami komunalnymiedycja Szypulski Krzysztof
01.01.2014 (21:03)Gospodarowanie odpadami komunalnymiedycja Szypulski Krzysztof
01.01.2014 (20:48)Gospodarowanie odpadami komunalnymiedycja Szypulski Krzysztof
30.12.2013 (22:45)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (I półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2013 (14:24)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (I półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2013 (14:15)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014 (I półrocze)edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2013 (14:15)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014edycja Szypulski Krzysztof
30.12.2013 (13:09)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014dodanie Szypulski Krzysztof
30.12.2013 (13:07)Harmonogram odbioru odpadów w roku 2014edycja Szypulski Krzysztof
20.12.2013 (21:01)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Rewitalizację Centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie z dociepleniem, kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia i wymianą wewnętrznej instalacji centralnego oedycja Szypulski Krzysztof
20.12.2013 (21:01)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Rewitalizację Centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie z dociepleniem, kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia i wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ododanie Szypulski Krzysztof
16.12.2013 (23:18)Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznychedycja Szypulski Krzysztof
16.12.2013 (23:18)Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznychdodanie Szypulski Krzysztof
16.12.2013 (23:18)Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka - gmina Polanówedycja Szypulski Krzysztof
16.12.2013 (23:17)Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z Karsiny do Karsinki i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karsinka - gmina Polanówdodanie Szypulski Krzysztof
16.12.2013 (23:13)Wykaz z dnia 16.12.2013edycja Szypulski Krzysztof
16.12.2013 (23:12)Wykaz z dnia 16.12.2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:18)Uchwała nr XXXIV/275/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:17)Uchwała nr XXXIV/274/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:16)Uchwała nr XXXIV/273/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:14)Uchwała nr XXXIV/272/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:13)Uchwała nr XXXIV/271/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:11)Uchwała nr XXXIV/270/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:10)Uchwała nr XXXIV/269/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:08)Uchwała nr XXXIV/268/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (12:01)Uchwały podatkoweedycja Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:54)Uchwały podatkoweedycja Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:51)Uchwała nr XXXIII/267/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:50)Uchwała nr XXXIII/266/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:48)Uchwała nr XXXIII/265/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:46)Uchwała nr XXXIII/264/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:44)Uchwała nr XXXIII/263/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:43)Uchwała nr XXXIII/262/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:42)Uchwała nr XXXIII/261/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:32)Uchwała nr XXXIII/260/2013dodanie Szypulski Krzysztof
12.12.2013 (11:28)Uchwała nr XXXIII/159/2013dodanie Szypulski Krzysztof
11.12.2013 (14:19)Dane adresowe Urzęduedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:26)Regulamin naboru wnioskówedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:23)Wniosekedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:12)Gospodarowanie odpadami komunalnymiedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:11)Zasady odbioru śmieciedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:09)Nowe zasady odbioru śmieciedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:04)Uchwała nr CV.395.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2014 rokedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:04)Uchwała nr CV.396.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2014-2024edycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:03)Uchwała nr CV.396.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2014-2024dodanie Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:02)Uchwała nr CV.395.Z.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2014 rokedycja Szypulski Krzysztof
09.12.2013 (09:02)Uchwała nr CV.395.Z.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2014 rokdodanie Szypulski Krzysztof
05.12.2013 (09:20)Uchwała nr XXXII/258/2013dodanie Szypulski Krzysztof
05.12.2013 (09:18)Uchwała nr XXXII/257/2013dodanie Szypulski Krzysztof
05.12.2013 (09:18)Uchwała nr XXXII/256/2013dodanie Szypulski Krzysztof
05.12.2013 (09:16)Uchwała nr XXXII/255/2013dodanie Szypulski Krzysztof
05.12.2013 (09:15)Uchwała nr XXXII/254/2013dodanie Szypulski Krzysztof
04.12.2013 (13:42)Zimowe utrzymanie dróg 2013-2014edycja Szypulski Krzysztof

zdarzeń: 3897, strona 9 z 39
««  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  »»
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Szukaj w BIP
 
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 - 2021 Urząd Miejski w Polanowie - CMS by Krzysztof Szypulski